How was the show?

We are very pleased that you chose to see our show for secondary this season. Your opinion of our show is very important to us, and we would be very grateful if you could take a minute to fill in this form. Thank you very much!

How would you rate…?

The teacher’s material (PDF activities and audio files)

The punctuality of the show

The clarity of the actors

The level of English used in the show

The physical appearance of the show

The attention received during the reservation process

The attention received at the theatre or school

Update contact info

Teachers have told us that sometimes information we send them at their school does not reach them. If you would like us to send information directly to your home address, please fill in the details.

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), els informem que totes les dades personals consignades en el present document seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat d’IPA Productions S.L. (en endavant, “IPA PRODUCTIONS”) amb la finalitat de possibilitar la prestació dels serveis contractats i per a mantenir-los informats, inclús per medis electrònics dels productes i serveis de la nostra empresa.

Marqui la següent la casella si NO desitja rebre comunicacions comercials sobre la nostra empresa i serveis.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a IPA Productions S.L., c/ Plutó 4, Local B 08035 Barcelona; o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a info@ipaproductions.com. En tots dos casos deurà acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o altra document vàlid que l’identifiqui.