Politica de privadesa

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d'aquest Lloc web és:

IPA PRODUCTIONS, S.L. (d'ara endavant, "IPAPRODUCTIONS"), amb domicili a c\ Plutó, nº 4, 08035 Barcelona, i correu electrònic de contacte info@ipaproductions.com.

Les dades personals facilitades a IPAPRODUCTIONS s'utilitzaran per a:

  1. Atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari. La base jurídica del tractament és el consentiment facilitat pel mateix usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  2. Mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i novetats de IPA PRODUCTIONS. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment. Si l'Usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc web.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l'usuari sigui una persona física, el consentiment i/o l'execució del contracte quan l'interessat sigui part del mateix, i b) quan l'usuari representa a una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l'interès legítim. En aquest últim cas, l'usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d'aquesta clàusula. Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals. A més podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica online, hosting, serveis SaaS com CRM/*ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. IPA PRODUCTIONS podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats situats a Estats Units d'Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea (Decisió d'execució (UE) 2016/1250 de la Comissió). L'interessat podrà exercir a qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@ipaproductions.com o bé mitjançant escrit dirigit a IPA PRODUCTIONS, c\ Plutó, nº 4, 08035 Barcelona. En els tractaments la legitimació dels quals es base en el consentiment, l'Usuari té el dret a retirar aquest consentiment a qualsevol moment. L'interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control. Li informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de donar curs a la seva sol·licitud o petició.